Archive for the ‘Ochranné pomůcky’ Category

Ochranné pracovní pomůcky a oděvy

Ochranné pracovní pomůcky: bezpečnost a zdraví zaměstnanců na prvním místě Zdraví žádné peníze nenahradí. Proto by měla být bezpečnost Vašich zaměstnanců na prvním místě. Zejména u profesí, které jsou z hlediska bezpečnosti více rizikové. Pro pracovníky v těchto oborech, počínaje stavebnictvím, až po zaměstnance laboratoří, jsou kvalitní ochranné pomůcky základem. Ochrana hlavy Ochranné přilby musí chránit před [...]